Բարի գալուստ Գավառի Ս. Քոչարյանցի անվան հ․1 հիմնական դպրոց

ԹԱՓՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

10 Փետրվարի, 2021

«Հայաստանի Հանրապետության  Գեղարքունիքի  մարզի  Գավառի Ս. Քոչարյանցի անվան N1 հիմնական դպրոց»  պետական   ոչ  առևտրային   կազմակերպությունում առկա  է 1.0  դրույք տնտեսվարի պաշտոնի թափուր աշխատատեղ (անվանական աշխատավարձ՝ 97700  ՀՀ դրամ):

Հարցերի դեպքում զանգել դպրոցի տնօրենություն` հեռ. (0264 2 23 52):

2020 ԹՎԱԿԱՆԻ 3-ՐԴ ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

14 Հոկտեմբերի, 2020

Կատարած ծախսերի վեաբերյալ հաշվետվություն 2020թ. 3-րդ եռամսյակ (հանրակրթական) Կատարած ծախսերի վեաբերյալ հաշվետվություն 2020թ. 3-րդ եռամսյակ (ներառական) Ամփոփ հաշվետվություն կատարած ծախսերի և պարտքերի մասին 3-րդ եռամ

Թափուր աշխատատեղի հայտարարությւոն

17 Սեպտեմբերի, 2020

«Հայաստանի Հանրապետության  Գեղարքունիքի  մարզի  Գավառի Ս. Քոչարյանցի անվան N1 հիմնական դպրոց»  պետական   ոչ  առևտրային   կազմակերպությունում առկա  է 0.75  դրույք պահակի պաշտոնի թափուր աշխատատեղ (անվանական աշխատավարձ՝ 73275  ՀՀ դրամ):

Հարցերի դեպքում զանգել դպրոցի տնօրենություն` հեռ. 099 99 12 03, (0264 2 23 52):

ԹԱՓՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

19 Մայիսի, 2020

«Հայաստանի Հանրապետության  Գեղարքունիքի  մարզի  Գավառի Ս. Քոչարյանցի անվան N1 հիմնական դպրոց»  պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը հայտարարում է մրցույթ՝  ֆիզիկայի (6 դասաժամ) և ինֆորմատիկայի (6 դասաժամ)  ուսուցիչների թափուր տեղերի համար  

Մրցույթի մասնակիցների գիտելիքների և մասնագիտական կարողությունների ստուգումն անցկացվելու է երկու փուլով՝ գրավոր և բանավոր՝ ըստ ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից հաստատված հարցաշարերի:

Մրցույթին մասնակցելու համար անձը տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու աշխատակցին է ներկայացնում`

1) դիմում (Ձև 1),

2) բարձրագույն կրթության մասին փաստաթուղթ (դիպլոմ) «Հանրակրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասի պահանջներին համապատասխան որակավորման վերաբերյալ,

3) անձնագրի պատճեն,

4) աշխատանքային գրքույկ,

5) ինքնակենսագրություն (Ձև 4),

6) մեկ լուսանկար` 3×4 չափի,

7) այլ պետությունների քաղաքացիները` Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ,

8) Հայաստանի Հանրապետության արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինվորական գրքույկ,

9) հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող փաստաթղթեր (դրանց առկայության դեպքում),

10) որակավորման տարակարգ (առկայության դեպքում):

Նշված փաստաթղթերը ներկայացնել  բնօրինակների հետ /պատճենների հետ  համեմատելուց հետո, բնօրինակները վերադարձվում են/:

Փաստաթղթերն ընդունվում են 2020 թվականի մայիսի 25-ից մինչև 2020 թվականի  հունիսի 24-ը ներառյալ, բոլոր աշխատանքային օրերին՝ ժամը 10:00 ից 15:00, բացի շաբաթ, կիրակի օրերից:

Մրցույթը տեղի կունենա 2020 թվականի հունիսի  29-ին   ժամը  12:00–ին, Գեղարքունիքի մարզ,  ք. Գավառ, Դեմիրճյան 32:

Տեղեկությունների համար զանգահարել 077441203 հեռախոսահամարին:

2020 թվականի 1-ին եռամսյակի հաշվետվություն

9 Ապրիլի, 2020

Ամփոփ հաշվետվություն կատարած ծախսերի և պարտքերի մասին 2020 թ. Կատարած ծախսերի վեաբերյալ հաշվետվություն 2020թ. 1-ին եռամսյակ (հանրակրթական ուս. Կատարած ծախսերի վեաբերյալ հաշվետվություն 2020թ. 1-ին եռամսյակ (ներառական ուս.)

Մրցույթի հետաձգում

6 Ապրիլի, 2020

2020 թվականի ապրիլի  10-ին   հայտարարված ֆիզիկայի  և ինֆորմատիկայի ուսուցիչների թափուր տեղերի համար  հայտարարված մրցույթը հետաձգվում է երկրում արտակարգ դրություն հայտարարելու պատճառով:

Մրցույթի կայացման մասին լրացուցիչ կտեղեկացվի: