Բարի գալուստ Գավառի Ս. Քոչարյանցի անվան հ․1 հիմնական դպրոց

Ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների տարեկան պլան 2021-2022 ուստարի

8 Հոկտեմբերի, 2021

Ուս. աշխ. գծով. տեղակալի տարեկան աշխատանքային պլան2021-2022 տարրական ուսուցում մմ աշխատանքային պլան,  2021-2022 ընդհանուր զարգացնող առարկաներ մմ աշխատանքային պլան,  ՄԿԱ գծով տեղակալի տարեկան աշխատանքային պլան 2021-2022, 2021-2022 հումանիտար առարկաներ մմ աշխատանքային պլան, 2021-2022 բնագիտական առարկաներ մմ աշխատանքային պլան, 2021-2022 օտար լեզուներ մմ աշխատանքային պլան (1), I ա Դասղեկի աշխատանքային ծրագիր 2021-2022 ուստարի, III բ Դասղեկի աշխատանքային ծրագիր 2021-2022 ուստարի, IV աԴասղեկի աշխատանքայի ծրագիր 2021-2022 ուստարի, IX բ Դասղեկի աշխատանքայի ծրագիր 2021-2022 ուստարի, V ա Դասղեկի աշխատանքայի ծրագիր 2021-2022 ուստարի, V բ Դասղեկի աշխատանքային ծրագիր 2021-2022 ուստարի, VI բ Դասղեկի աշխատանքային ծրագիր 2021-2022 ուստարի, VII ա Դասղեկի ածխատանքային ծրագիր 2021-2022 ուստարի, VII բ Դասղեկի աշխատանքային ծրագիր 2021-2022 ուստարի,  VIII a Դասղեկի աշխատանքային ծրագիր 2021-2022 ուստարի, VIII բ Դասղեկի աշխատանքային ծրագիր 2021-2022 ուստարի, II ա դասղեկի ածխատանքային տարեկան ծրագիր 2021-2022 ուստարիI բ Դասղեկի աշխատանքային ծրագիր 2021-2022 ուստարի