Բարի գալուստ Գավառի Ս. Քոչարյանցի անվան հ․1 հիմնական դպրոց

ԹԱՓՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

9 Հունիսի, 2022

«Հայաստանի Հանրապետության  Գեղարքունիքի  մարզի  Գավառի Ս. Քոչարյանցի անվան N1 հիմնական դպրոց»  պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը /այսուհետ՝ Հաստատություն/ հայտարարում է մրցույթ՝  դասվարի (18 դասաժամ)  թափուր տեղի համար  

Մրցույթի մասնակիցների գիտելիքների և մասնագիտական կարողությունների ստուգումն անցկացվելու է երկու փուլով՝ թեստավորում և հարցազրույց:

Թեստավորման փուլն անցակցվում է ըստ ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության կողմից մշակած հարցաշարի:

Հարցազրույցի փուլի համար նախատեսված հարցաշարը կազմում է Հաստատությունը, հանձնաժողովը  յուրաքանչյուր մասնակցի հետ հարցազրույցն անցկացնում է առանձին:

Մրցույթին մասնակցելու համար անձը տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու աշխատակցին է ներկայացնում`

1) դիմում (Ձև 1), մեկ լուսանկար 3X4 չափսի,

2) բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ (դիպլոմ),

3) անձը հաստատող փաստաթուղթ,

4) «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասին համապատասխան՝ աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք աշխատավայրից և աշխատանքային գրքույկի պատճենը՝ առկայության դեպքում,

5) ինքնակենսագրություն (Ձև 5),

6) այլ պետությունների քաղաքացիները` Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ,

7) Հայաստանի Հանրապետության արական սեռի քաղաքացիները՝ նաև զինվորական գրքույկ,

8) հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող փաստաթղթեր (առկայության դեպքում),

9) որակավորման տարակարգ ունենալու դեպքում՝ հավաստող փաստաթուղթ:

 

Նշված փաստաթղթերը ներկայացնել  բնօրինակների հետ /պատճենների հետ  համեմատելուց հետո բնօրինակները վերադարձվում են/:

 

Փաստաթղթերն ընդունվում են 2022 թվականի հունիսի 9-ից մինչև 2022 թվականի հունիսի 22-ը, բոլոր աշխատանքային օրերին՝ ժամը 10:00-ից 15:00-ն:

Մրցույթը տեղի կունենա 2022 թվականի հունիսի 24-ին՝ ժամը 10:00–ին, Հաստատությունում, հասցե՝ Գեղարքունիքի մարզ,  ք. Գավառ, Դեմիրճյան 32:

Տեղեկությունների համար զանգահարել 099991203 հեռախոսահամարին:

ԹԱՓՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

17 Մարտի, 2022

«Հայաստանի Հանրապետության  Գեղարքունիքի  մարզի  Գավառի Ս. Քոչարյանցի անվան N1 հիմնական դպրոց»  պետական   ոչ  առևտրային   կազմակերպությունում առկա  է 0.75  դրույք պահակի պաշտոնի թափուր աշխատատեղ (անվանական աշխատավարձ՝ 83432 ՀՀ դրամ):

Հարցերի դեպքում զանգել դպրոցի տնօրենություն` հեռ. 099 99 12 03, (0264 2 23 52):

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

10 Փետրվարի, 2022

«Հայաստանի Հանրապետության  Գեղարքունիքի  մարզի  Գավառի Ս. Քոչարյանցի անվան N1 հիմնական դպրոց»  պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը /այսուհետ՝ Հաստատություն/ հայտարարում է մրցույթ՝  ֆիզիկայի (4 դասաժամ)  ուսուցչի թափուր տեղի համար  

Մրցույթի մասնակիցների գիտելիքների և մասնագիտական կարողությունների ստուգումն անցկացվելու է երկու փուլով՝ թեստավորում և հարցազրույց:

Թեստավորման փուլն անցակցվում է ըստ ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության կողմից մշակած հարցաշարի:

Հարցազրույցի փուլի համար նախատեսված հարցաշարը կազմում է Հաստատությունը, հանձնաժողովը  յուրաքանչյուր մասնակցի հետ հարցազրույցն անցկացնում է առանձին:

Մրցույթին մասնակցելու համար անձը տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու աշխատակցին է ներկայացնում`

1) դիմում (Ձև 1), մեկ լուսանկար 3X4 չափսի,

2) բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ (դիպլոմ),

3) անձը հաստատող փաստաթուղթ,

4) «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասին համապատասխան՝ աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք աշխատավայրից և աշխատանքային գրքույկի պատճենը՝ առկայության դեպքում,

5) ինքնակենսագրություն (Ձև 5),

6) այլ պետությունների քաղաքացիները` Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ,

7) Հայաստանի Հանրապետության արական սեռի քաղաքացիները՝ նաև զինվորական գրքույկ,

8) հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող փաստաթղթեր (առկայության դեպքում),

9) որակավորման տարակարգ ունենալու դեպքում՝ հավաստող փաստաթուղթ:

 

Նշված փաստաթղթերը ներկայացնել  բնօրինակների հետ /պատճենների հետ  համեմատելուց հետո բնօրինակները վերադարձվում են/:

 

Փաստաթղթերն ընդունվում են 2022 թվականի փետրվարի 9-ից մինչև 2022 թվականի  փետրվարի 22-ը, բոլոր աշխատանքային օրերին՝ ժամը 10:00-ից 15:00-ն:

Մրցույթը տեղի կունենա 2022 թվականի փետրվարի 25-ին՝ ժամը 10:00–ին, Հաստատությունում, հասցե՝ Գեղարքունիքի մարզ,  ք. Գավառ, Դեմիրճյան 32:

Տեղեկությունների համար զանգահարել 099991203 հեռախոսահամարին:

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

29 Նոյեմբերի, 2021

«Հայաստանի Հանրապետության  Գեղարքունիքի  մարզի  Գավառի Ս. Քոչարյանցի անվան N1 հիմնական դպրոց»  պետական   ոչ  առևտրային   կազմակերպությունում առկա  է 1.0  դրույք  հավաքարարի պաշտոնի թափուր աշխատատեղ (անվանական աշխատավարձ՝ 97700  ՀՀ դրամ):

Հարցերի դեպքում զանգել` հեռ. (077441203)

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

16 Նոյեմբերի, 2021

Սովորողների սննդի կազմակերպման համար հատկացված տարածքի վարձակալության մրցույթ անցկացնելու վերաբերյալ

Ղեկավարվելով ՀՀ Կառավարության 2020 թվականի հունիսի 4-ի N 914-Ն որոշման 2-րդ հավելվածի և ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հուլիսի 25-ի N 1392-Ն որոշման 3-րդ հավելվածի 125-րդ կետի պահանջներով՝ Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գավառի Ս. Քոչարյանցի անվան N1 հիմնական դպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը (այսուհետ՝ Կազմակերպություն) հայտարարում է Կազմակերպությանը անհատույց օգտագործման իրավունքով տրամադրված ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գավառ քաղաքի Դեմիրճյան 32 հասցեում գտնվող անշարժ գույքում սովորողների սննդի կազմակերպման համար նախատեսված 29,4 մ2 ընդհանուր մակերեսով ոչ բնակելի տարածքի (այսուհետ` Տարածք) վարձակալության մրցույթ:

Տարածքի ամսական վարձավճարի շուկայական արժեքը կազմում է 27000 (քսանյոթ հազար) ՀՀ դրամ:

Կազմակերպությունում սովորողների սննդի կազմակերպման համար տարածքը վարձակալության տրամադրման դեպքում՝ վարձակալական վճարի մեծության նկատմամբ կիրառվում է զեղչ՝ տարածքի շուկայական գնահատված արժեքի 50%-ի չափով:

Մրցույթի մասնակցելու ցանկություն ունեցող անձինք կարող են Կազմակերպությանը առձեռն կամ փոստային ծառայության միջոցով հայտ ներկայացնել մինչև 2021 թվականի նոյեմբերի 23-ը, աշխատանքային օրերին՝ ժամը 10:00-ից 16:00-ն ընկած ժամանակահատվածում:

Փոստային ծառայության միջոցով հայտի ներկայացումը համարվում է պատշաճ ներկայացված, եթե այն Կազմակերպության կողմից ստացվել է մինչև 2021 թվականի նոյեմբերի 23-ը:

Մրցույթին մասնակցելու հայտին անհրաժեշտ է կցել հետևյալ փաստաթղթերը.

1) Ֆիզիկական անձի դեպքում՝ անձը հաստատող փաստաթղթի պատճեն, անհատ ձեռնարկատեր հանդիսանալու վերաբերյալ պետական գրանցման վկայականի պատճեն, տեղեկատվություն սննդի  ոլորտում գործունեություն ծավալելու վերաբերյալ.

2) Իրավաբանական անձի դեպքում՝ պետական գրանցման վկայականի պատճեն, կանոնադրության պատճեն, տնօրենի անձը հաստատող փաստաթղթի պատճեն, տեղեկատվություն սննդի  ոլորտում գործունեություն ծավալելու վերաբերյալ:

Մրցույթին ներկայանալիս վերոնշյալ փաստաթղթերի հետ անհրաժեշտ է ներկայացնել բնօրինակները, որոնք տեղում Կազմակերպության կողմից պատճենների հետ համեմատվելուց հետո ենթակա են վերադարձման:

Մրցույթը տեղի կունենա 2021 թվականի նոյեմբերի 25-ին, ժամը՝ 16:00-ին, Կազմակերպությունում. հասցե՝ Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, Դեմիրճյան 32:

ԹԱՓՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

16 Նոյեմբերի, 2021

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ  ՄԱՐԶԻ  ԳԱՎԱՌԻ Ս. ՔՈՉԱՐՅԱՆՑԻ ԱՆՎԱՆ N1 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ»  ՊԵՏԱԿԱՆ   ՈՉ  ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ   ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱՌԿԱ  Է ԵՐԿՈՒԱԿԱՆ 0.5  ԴՐՈՒՅՔ ԽՈՀԱՐԱՐԻ ԹԱՓՈՒՐ ՏԵՂ (1 (ՄԵԿ) ԴՐՈՒՅՔ ԽՈՀԱՐԱՐԻ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ՝ 101289  ՀՀ ԴՐԱՄ)

Հարցերի դեպքում զանգել դպրոցի տնօրենություն` հեռ. (0264 2 23 52)

ԹԱՓՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

3 Նոյեմբերի, 2021

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ  ՄԱՐԶԻ  ԳԱՎԱՌԻ Ս. ՔՈՉԱՐՅԱՆՑԻ ԱՆՎԱՆ N1 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ»  ՊԵՏԱԿԱՆ   ՈՉ  ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ   ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱՌԿԱ  Է 1.0  ԴՐՈՒՅՔ ԳՐԱԴԱՐԱՆԱՎԱՐԻ ՊԱՇՏՈՆԻ ԹԱՓՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՏԵՂ (ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ՝ 97700  ՀՀ ԴՐԱՄ)

Հարցերի դեպքում զանգել դպրոցի տնօրենություն` հեռ. (0264 2 23 52)

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՍՈՒՑՉԻ ԹԱՓՈՒՐ ՏԵՂԻ ՀԱՄԱՐ

29 Սեպտեմբերի, 2021

«Հայաստանի Հանրապետության  Գեղարքունիքի  մարզի  Գավառի Ս. Քոչարյանցի անվան N1 հիմնական դպրոց»  պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը /այսուհետ՝ Հաստատություն/ հայտարարում է մրցույթ՝  կենսաբանության (12 դասաժամ)  ուսուցչի թափուր տեղի համար  

Մրցույթի մասնակիցների գիտելիքների և մասնագիտական կարողությունների ստուգումն անցկացվելու է երկու փուլով՝ թեստավորում և հարցազրույց:

Թեստավորման փուլն անցակցվում է ըստ ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության կողմից մշակած հարցաշարի:

Հարցազրույցի փուլի համար նախատեսված հարցաշարը կազմում է Հաստատությունը, հանձնաժողովը  յուրաքանչյուր մասնակցի հետ հարցազրույցն անցկացնում է առանձին:

Մրցույթին մասնակցելու համար անձը տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու աշխատակցին է ներկայացնում`

1) դիմում (Ձև 1), մեկ լուսանկար 3X4 չափսի,

2) բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ (դիպլոմ),

3) անձը հաստատող փաստաթուղթ,

4) «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասին համապատասխան՝ աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք աշխատավայրից և աշխատանքային գրքույկի պատճենը՝ առկայության դեպքում,

5) ինքնակենսագրություն (Ձև 5),

6) այլ պետությունների քաղաքացիները` Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ,

7) Հայաստանի Հանրապետության արական սեռի քաղաքացիները՝ նաև զինվորական գրքույկ,

8) հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող փաստաթղթեր (առկայության դեպքում),

9) որակավորման տարակարգ ունենալու դեպքում՝ հավաստող փաստաթուղթ:

 

Նշված փաստաթղթերը ներկայացնել  բնօրինակների հետ /պատճենների հետ  համեմատելուց հետո բնօրինակները վերադարձվում են/:

 

Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հրապարակման օրվանից մինչև 2021 թվականի  հոկտեմբերի 12-ը ներառյալ, բոլոր աշխատանքային օրերին՝ ժամը 10:00-ից 16:00-ն, բացի շաբաթ, կիրակի օրերից:

Մրցույթը տեղի կունենա 2021 թվականի հոկտեմբերի 14-ին՝ ժամը 10:00–ին, Հաստատությունում, հասցե՝ Գեղարքունիքի մարզ,  ք. Գավառ, Դեմիրճյան 32:

Տեղեկությունների համար զանգահարել 099991203 հեռախոսահամարին:

Հայտարարություն ուսուցչի թափուր տեղի համար

7 Սեպտեմբերի, 2021

«Հայաստանի Հանրապետության  Գեղարքունիքի  մարզի  Գավառի Ս. Քոչարյանցի անվան N1 հիմնական դպրոց»  պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը /այսուհետ՝ Հաստատություն/ հայտարարում է մրցույթ՝  կենսաբանության (12 դասաժամ)  ուսուցչի թափուր տեղի համար  

Մրցույթի մասնակիցների գիտելիքների և մասնագիտական կարողությունների ստուգումն անցկացվելու է երկու փուլով՝ թեստավորում և հարցազրույց:

Թեստավորման փուլն անցակցվում է ըստ ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության կողմից մշակած հարցաշարի:

Հարցազրույցի փուլի համար նախատեսված հարցաշարը կազմում է Հաստատությունը, հանձնաժողովը  յուրաքանչյուր մասնակցի հետ հարցազրույցն անցկացնում է առանձին:

Մրցույթին մասնակցելու համար անձը տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու աշխատակցին է ներկայացնում`

1) դիմում (Ձև 1), մեկ լուսանկար 3X4 չափսի,

2) բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ (դիպլոմ),

3) անձը հաստատող փաստաթուղթ,

4) «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասին համապատասխան՝ աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք աշխատավայրից և աշխատանքային գրքույկի պատճենը՝ առկայության դեպքում,

5) ինքնակենսագրություն (Ձև 5),

6) այլ պետությունների քաղաքացիները` Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ,

7) Հայաստանի Հանրապետության արական սեռի քաղաքացիները՝ նաև զինվորական գրքույկ,

8) հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող փաստաթղթեր (առկայության դեպքում),

9) որակավորման տարակարգ ունենալու դեպքում՝ հավաստող փաստաթուղթ:

 

Նշված փաստաթղթերը ներկայացնել  բնօրինակների հետ /պատճենների հետ  համեմատելուց հետո բնօրինակները վերադարձվում են/:

 

Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հրապարակման օրվանից մինչև 2021 թվականի  սեպտեմբերի 20-ը ներառյալ, բոլոր աշխատանքային օրերին՝ ժամը 10:00-ից 15:00-ն, բացի շաբաթ, կիրակի օրերից:

Մրցույթը տեղի կունենա 2021 թվականի սեպտեմբերի 24-ին՝ ժամը 10:00–ին, Հաստատությունում, հասցե՝ Գեղարքունիքի մարզ,  ք. Գավառ, Դեմիրճյան 32:

Տեղեկությունների համար զանգահարել 099991203 հեռախոսահամարին: