Բարի գալուստ Գավառի Ս. Քոչարյանցի անվան հ․1 հիմնական դպրոց

Թափուր աշխատատեղի հայտարարություն

18 Մարտի, 2020

«Հայաստանի Հանրապետության  Գեղարքունիքի  մարզի  Գավառի Ս. Քոչարյանցի անվան N1 հիմնական դպրոց»  պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը հայտարարում է մրցույթ՝  ֆիզիկայի (6 դասաժամ) և ինֆորմատիկայի (6 դասաժամ)  ուսուցիչների թափուր տեղերի համար  

Մրցույթի մասնակիցների գիտելիքների և մասնագիտական կարողությունների ստուգումն անցկացվելու է երկու փուլով՝ գրավոր և բանավոր՝ ըստ ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից հաստատված հարցաշարերի:

Մրցույթին մասնակցելու համար անձը տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու աշխատակցին է ներկայացնում`

1) դիմում (Ձև 1),

2) բարձրագույն կրթության մասին փաստաթուղթ (դիպլոմ) «Հանրակրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասի պահանջներին համապատասխան որակավորման վերաբերյալ,

3) անձնագրի պատճեն,

4) աշխատանքային գրքույկ,

5) ինքնակենսագրություն (Ձև 4),

6) մեկ լուսանկար` 3×4 չափի,

7) այլ պետությունների քաղաքացիները` Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ,

8) Հայաստանի Հանրապետության արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինվորական գրքույկ,

9) հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող փաստաթղթեր (դրանց առկայության դեպքում),

10) որակավորման տարակարգ (առկայության դեպքում):

 

Նշված փաստաթղթերը ներկայացնել  բնօրինակների հետ /պատճենների հետ  համեմատելուց հետո, բնօրինակները վերադարձվում են/:

 

Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հրապարակման օրվանից մինչև 2020 թվականի  ապրիլի 7-ը ներառյալ, ամեն օր՝ ժամը 10:00 ից 15:00, բացի շաբաթ, կիրակի օրերից:

Մրցույթը տեղի կունենա 2020 թվականի ապրիլի  10-ին   ժամը  12:00–ին, Գեղարքունիքի մարզ,  ք. Գավառ, Դեմիրճյան 32:

Տեղեկությունների համար զանգահարել 077441203 հեռախոսահամարին:

2019 թվականի 4-րդ եռամսյակի հաշվետվություն

22 Հունվարի, 2020

Կատարած ծախսերի վերաբերյալ հաշվետվություն 2019 թ. 4-րդ եռամսյակ (ներառական կրթություն), Կատարած ծախսերի մասին հաշվետվություն 2019թ. 4-րդ եռամսյակ (հանրակրթական ուսուցում),  Ամփոփ հաշվետվություն կատարած ծախսերի և պարտքերի վերաբեերյալ 2019թ. 4-րդ եռամսյակ

Ռուսաց լեզվի ուսուցչի թափուր տեղի մրցույթի հայտարարություն

26 Նոյեմբերի, 2019

«Հայաստանի Հանրապետության  Գեղարքունիքի  մարզի  Գավառի Ս. Քոչարյանցի անվան N1 հիմնական դպրոց»  պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը հայտարարում է մրցույթ՝  ռուսաց լեզվի (13 դասաժամ) ուսուցչի թափուր տեղի համար  

Մրցույթի մասնակիցների գիտելիքների և մասնագիտական կարողությունների ստուգումն անցկացվելու է երկու փուլով՝ գրավոր և բանավոր՝ ըստ ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից հաստատված հարցաշարերի:

Մրցույթին մասնակցելու համար անձը տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու աշխատակցին է ներկայացնում`

1) դիմում (Ձև 1),

2) բարձրագույն կրթության մասին փաստաթուղթ (դիպլոմ) «Հանրակրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասի պահանջներին համապատասխան որակավորման վերաբերյալ,

3) անձնագրի պատճեն,

4) աշխատանքային գրքույկ,

5) ինքնակենսագրություն (Ձև 4),

6) մեկ լուսանկար` 3×4 չափի,

7) այլ պետությունների քաղաքացիները` Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ,

8) Հայաստանի Հանրապետության արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինվորական գրքույկ,

9) հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող փաստաթղթեր (դրանց առկայության դեպքում),

10) որակավորման տարակարգ (առկայության դեպքում):

 

Նշված փաստաթղթերը ներկայացնել  բնօրինակների հետ /պատճենների հետ  համեմատելուց հետո, բնօրինակները վերադարձվում են/:

 

Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հրապարակման օրվանից մինչև դեկտեմբերի 26-ը  ներառյալ, ամեն օր՝ ժամը 10:00 ից 15:00, բացի շաբաթ, կիրակի օրերից:

Մրցույթը տեղի կունենա 2019 թվականի դեկտեմբերի 27-ին   ժամը  11:00–ին, Գեղարքունիքի մարզ,  ք. Գավառ, Դեմիրճյան 32:

Տեղեկությունների համար զանգահարել 077441203 հեռախոսահամարին:

Թափուր աշխատատեղի հայտարարություն

5 Նոյեմբերի, 2019

«Հայաստանի Հանրապետության  Գեղարքունիքի  մարզի  Գավառի Ս. Քոչարյանցի անվան N1 հիմնական դպրոց»  պետական   ոչ  առևտրային   կազմակերպությունում առկա  է 0.5 դրույք լաբորանտի պաշտոնի թափուր աշխատատեղ (անվանական աշխատավարձ՝ 45250  ՀՀ դրամ):

Հարցերի դեպքում զանգել դպրոցի տնօրենություն` հեռ. 099 99 12 03, (0264 2 23 52):

2019թ. 3-ՐԴ ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

10 Հոկտեմբերի, 2019

Ամփոփ հաշվետվություն կատարած ծախսերի և պարտքերի մասին 2019թ. 3-րդ եռամսյակԿատարած ծախսերի վեաբերյալ հաշվետվություն 2019թ. 3-րդ եռամսյակ (ներառական ուսուցում)Կատարած ծախսերի վեաբերյալ հաշվետվություն 2019թ. 3-րդ եռամսյակ (հանրակրթական ուսուցում)

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԴՊՐՈՑ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

19 Օգոստոսի, 2019

«Հայաստանի Հանրապետության  Գեղարքունիքի  մարզի  Գավառի Ս. Քոչարյանցի անվան N1 հիմնական դպրոց»  պետական   ոչ  առևտրային   կազմակերպությունը հայտարարում է 2019-2020 ուսումնական տարվա առաջին դասարանցիների ընդունելություն:

Դիմումներն ընդունվում են օգոստոսի 20-ից մինչև օգոստոսի 31-ը ներառյալ:

Ընդունելության համար ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը`

  1. Դիմում
  2. Ծննդյան վկայականի բնօրինակը և պատճենը, ՀԾՀ
  3. Ծնողի անձնագիրը և պատճենը
  4. Բժշկական գործ
  5. 3×4 չափսի 2 լուսանկար
  6. Տեղեկանք պետական ռեգիստրում երեխայի հաշվառման մասին / անձնագրային բաժին կամ մանկապարտեզ/

 

Դպրոց կարող են ընդունվել մինչև  2013 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ ծնված երեխաները:

2019 թվականի կիսամյակային հաշվետվություն

12 Հուլիսի, 2019

Կատարած ծախսերի վեաբերյալ հաշվետվություն 2-րդ եռամսյակ (ներառական ուսուցում) Կատարած ծախսերի վեաբերյալ հաշվետվություն 2-րդ եռամսյակ (հանրակրթական ուսուցում) Ամփոփ հաշվետվություն կատարած ծախսերի և պարտքերի մասին 2-րդ եռամ

Հայտարարություն

5 Հունիսի, 2019

«Հայաստանի Հանրապետության  Գեղարքունիքի  մարզի  Գավառի Ս. Քոչարյանցի անվան N1 հիմնական դպրոց»  պետական   ոչ  առևտրային   կազմակերպությունում առկա  է0.75 դրույք պահակ պաշտոնի թափուր աշխատատեղ (անվանական աշխատավարձ 76255 ՀՀ դրամ):

Հարցերի դեպքում զանգել դպրոցի տնօրենություն` հեռ. 099 99 12 03, (0264 2 23 52):